DROGA POŁUDNIOWA - OBWODNICA DLA PSZOWA Drukuj Email
 
Ponieważ pojawiają się tu i ówdzie pytania co z Drogą Południową, może warto podsumować to, co podziało się z tym ważnym przedsięwzięciem przez ostatnie cztery lata. Informacje o kolejnych działaniach pojawiały się wprawdzie w mediach, ale brak jest jednej spójnej informacji o podejmowanych działaniach.

Kiedy rozpoczął się rok 2007, a tym samym nowa kadencja samorządowa, jednym z pierwszych spotkań władz Wodzisławia, Rydułtów, Pszowa i Mszany było spotkanie poświęcone tej inwestycji. Na tymże spotkaniu okazało się, że o Drodze Południowej mówi się już 20 lat, ale brakuje jednolitej koncepcji na cały jej przebieg na terenie naszego powiatu. Rydułtowy wahają się z powodu dużej ilości wyburzeń na swoim terenie a Mszana nie zgadza się na przeprowadzenie kolejnej inwestycji drogowej przez gminę. Konkluzją z tego spotkania było przekonanie, że jeżeli powyższe samorządy nie uzgodnią wszystkich szczegółów na swoim poziomie, to droga ta nie powstanie nigdy, chociaż inwestorem ostatecznym będzie Urząd Marszałkowski. Kolejne miesiące to kilka roboczych spotkań, uzgadniania stanowisk, przekonywania. Wszystko zakończyło się pierwszym małym sukcesem, którego ukoronowaniem była zgoda Rady Gminy Mszana na przebieg Drogi Południowej przez ich teren. Kolejnym krokiem było zlecenie, za pieniądze otrzymane od Marszałka, koncepcji określającej przebieg drogi od ul. Raciborskiej w Rydułtowach poprzez Pszów i Wodzisław aż do przyszłej autostrady A1 w Mszanie. Podczas tych prac okazało się, że realizując warunki postawione przez Gminę Mszana droga przebiegiem swym zahaczy także o Gminę Godów, która automatycznie została także zaproszona do współpracy przy uzgadnianiu koncepcji.   

Na przełomie 2008 i 2009 roku pięć zainteresowanych gmin podpisało także wspólne porozumienie powierzające Miastu Wodzisław Śl. prowadzenie spraw związanych z przejęciem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zadań dotyczących projektu budowlano-wykonawczego Drogi Południowej. Pozwoliło to na łatwiejsze finansowanie kolejnych kroków.

Dzięki tym zabiegom formalnym oraz dobrej woli wszystkich samorządów powstała wreszcie jedna, spójna koncepcja przebiegu drogi, na którą wszyscy wyrazili zgodę.
 
W roku 2010 dzięki pieniądzom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego został zlecony kolejny bardzo ważny dokument - „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich (dokumentacja środowiskowa)”.
 
Spotkanie robocze w Wodzisławiu Śl. poświęcone Drodze Południowej – maj 2010 r.
Na zdjęciu przedstawiciele zainteresowanych gmin oraz firm przygotowujących
raport oddziaływania inwestycji na środowisko”


Prace na raportem trwały niecałe  pół roku, a jego koszt to 240 000 zł. Jest to bardzo szczegółowy dokument diagnozujący potencjalne problemy środowiskowe, społeczne oraz ekologiczne związane z powstaniem nowej drogi. Raport jest nieodzownym fundamentem pod pozwolenie środowiskowe, które taka inwestycja musi uzyskać. Dokument ten przedstawia także różne możliwe warianty przeprowadzenia drogi, konflikty z  siedliskami różnych gatunków fauny i flory czy też mówi o potencjalnym oddziaływaniu drogi na sąsiednie tereny. 
 
W chwili obecnej raport ten jest oceniany i opiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie środków w budżecie województwa na prace projektowe i uzyskanie decyzji na realizację inwestycji. Szacunkowa kwota niezbędna na zabezpieczenie prac projektowych to około 30 milionów złotych. Liczymy na to, że uda się zabezpieczyć przez kolejne dwa lata powyższą kwotę, ale ostatecznie dowiemy się o tym po wyborach samorządowych.

 
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
biznas5
galeria
bazylika
radio
kino
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.