DROGA POŁUDNIOWA - OBWODNICA DLA PSZOWA Drukuj Email

DROGA POŁUDNIOWA CORAZ BLIŻEJ

10 kwietnia 2014 roku został zrobiony kolejny duży krok zbliżający nas do powstania Drogi Głównej Południowej. Właśnie tego dnia o godzinie 11.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu została  podpisana umowa pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, który jest liderem projektu, a firmą MOSTY Katowice Sp. Z o. o., która ma wykonać dokumentację projektową inwestycji.

Na uroczystości  nie zabrakło włodarzy gmin, które partycypują w realizacji tak ogromnego projektu jakim jest budowa Drogi Głównej Południowej. Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki, Burmistrz Rydułtów Kornelia Newy, Burmistrz Pszowa Marek Hawel, Burmistrz Mszany Mirosław Szymanek, przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Jan Grabowiecki oraz zaproszeni radni byli świadkami podpisania umowy przez prezydenta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecę oraz Krzysztofa Markiewicza, wiceprezesa zarządu firmy MOSTY Katowice Sp. z o. o.

Firma projektowa została wyłoniona w postępowanie przetargowym zakończonym pod koniec lutego. Koszt projektu to 4,3 miliona złotych a termin wykonania to rok 2015. Kwotę powyższą w 50% zabezpieczy Urząd Marszałkowski. Pozostałe 50% proporcjonalnie zapłacą gminy, przez które będzie przechodziła powyższa droga.

Przypomnijmy, iż Droga Południowa ma być w przyszłości naturalną obwodnicą Pszowa w kierunku Wodzisławia i autostrady A 1 oraz Rydułtów i Rybnika. Pierwsze przymiarki do tej inwestycji były czynione już na początku lat 90, zaś w 1998 roku powstała pierwsza koncepcja Drogi Południowej, która nie zyskała wtedy akceptacji Gminy Mszana. W 2005 roku  droga Pawłowice – Rydułtowy której częścią jest nasz odcinek, została  ujęta w projekcie Głównych Dróg Subregionu Zachodniego (bez odcinka Mszana-Wodzisław Śląski). W końcówce 2006 roku zostały podjęte ponownie rozmowy o planowanym przebiegu drogi pomiędzy władzami Wodzisławia, Pszowa, Rydułtów i Gminy Mszana. W 2007 roku udało się doprowadzić do porozumienia z włodarzami Mszany co umożliwiło w październiku tegoż roku w porozumieniu z Województwem Śląskim opracować koncepcję programowo-planistyczną Drogi Południowej na terenie Wodzisławia i Mszany. W 2008 roku powstaje kilka wariantów przebiegu drogi.  Kolejne porozumienia dotyczące pełnienia przez Wodzisław Śląski funkcji lidera projektu zostały podpisane przez zainteresowane gminy w roku 2009. W tym samym roku zostało także podpisane porozumienie z Województwem Śląskim na realizację dokumentacji środowiskowej drogi oraz wyłoniono firmę przygotowującą tą dokumentacje. Następnie rozpoczęła się procedura związana z otrzymaniem pozwolenia środowiskowego dla Drogi Południowej. W lutym 2012 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję wskazując na I wariant przebiegu drogi. Po rozpatrywaniu wielu odwołań w październiku 2013 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymuje w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowania zmieniając ją w małej części nie związanej z samym przebiegiem. W tym samym miesiącu Wodzisław Śląski jako lider projektu podpisał porozumienie w sprawie finansowania dokumentacji projektowej z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Jeszcze w grudniu 2013 roku został ogłoszony przetarg który wyłonił w lutym 2014 roku firmę Mosty Katowice jako wykonawcę dokumentacji projektowej.

Liczymy na to, iż firma dobrze wywiąże się z tego zadania i w 2015 będzie dysponować projektem, gdyż jest to podstawowy warunek uwzględnienia tej drogi w przyszłej perspektywie unijnej 2015-2020. To pozwala mieć realną nadzieję na realizację tej ważnej nie tylko dla Pszowa inwestycji drogowej w miarę szybkiej i realnej perspektywie czasowej.

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.