Opis stanowiska pracy - nauczyciel Drukuj Email
OPIS STANOWISKA PRACY

A.    INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY

1. Stanowisko  -  nauczyciel

B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

1.    Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

Wyższe  z  przygotowaniem  pedagogicznym

2.    Wymagany profil (specjalność)

Kierunek  -  pedagogika  ,  specjalność  -  wychowanie  przedszkolne

3. Obligatoryjne uprawnienia
Nauczyciel  wychowania  przedszkolnego

4. Doświadczenie zawodowe
•    Praktyki  pedagogiczne  w  trakcie  studiów  ,  świadectwo  pracy  potwierdzające  zatrudnienie  w  placówce  wychowania  przedszkolnego

5.     Predyspozycje osobowościowe:

Kreatywność  ,  punktualność  ,  umiejętność  pracy  w  grupie  ,  sumienność  w  wykonywaniu  zadań  ,  komunikatywność  , 

6. Umiejętności zawodowe
-    Prowadzenie  zajęć  w  grupie  przedszkolnej  zgodnie  z Programem  Wychowania Przedszkolnego  dla  danej  grupy  wiekowej  /  program  zgodny  z  podstawą  programową  wychowania  przedszkolnego  i  zatwierdzony  przez  MEN  /
       -   ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  wrodzonym  potencjałem  i                 
            możliwościami  rozwojowymi 

C. ZASADY WSPÓŁZALEŻNOŚCI  SŁUŻBOWEJ

1. Bezpośredni przełożony

Irena  Pierchała  -  Dyrektor  Przedszkola

Uwagi dodatkowe
a)   Pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec swego bezpośredniego przełożonego.
b)   Wszystkie sprawy, z którymi pracownik zwraca się do przełożonego wyższego stopnia (poza szczególnymi przypadkami) powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego.


D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.    rzetelne  realizowanie  zadań  związanych  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  nauczyciela
2.    prowadzenie  pracy  dydaktycznej  ,  wychowawczej  oraz  opiekuńczej  w  grupie  przedszkolnej
3.    zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieciom  podczas  pobytu  w  placówce  przedszkolnej
4.    sumienne  prowadzenie  dokumentacji   grupy  przedszkolnej 
5.    doskonalenie  własnych  umiejętności  dydaktycznych  w  celu  podnoszenia  wiedzy  merytorycznej 


E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PRACOWNIKA

Odpowiedzialność w pełnym zakresie za powierzone zadania do wykonania.

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.