Zapobiegaj powstawaniu śmieci

Wstęp psów przewodników do obiektów użyteczności publicznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 73)

 

WAKACJE Z OCHOTNICZYMI HUFCAMI PRACYBurmistrz Miasta informuje Drukuj Email
piątek, 25 lipca 2014 10:42

Wojewoda Śląski Piotr Litwa powołał pełnomocnika ds. równego traktowania Panią Iwonę Matuszewską, do którego zadań należy m.in. podejmowanie działań promujących zasadę równego traktowania w województwie Śląskim oraz zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku dyskryminacji.

Zapraszam Państwa do zapoznania z materiałami pt. "Podstawowe informacje o równym traktowaniu" - czytaj.

 
Komunikat dla Odbiorców Gazu Drukuj Email
piątek, 25 lipca 2014 09:47

Szanowni Klienci,

w ostatnim czasie do siedziby firmy napływają informacje o wizytach przedstawicieli handlowych innych firm podających się za pracowników Biur Obsługi Klienta. PGNiG lub powołujących się na współpracę z nami.

Dlatego informuję, że pracownicy PGNiG nie przychodzą do Państwa domów i nie oferują podpisywania umów, aneksów i zmian w umowie. Nie proponują również zmian sprzedawcy paliwa gazowego.

Jeśli odwiedziła Państwa osoba podająca się za pracownika PGNiG, Gazowni lub powołująca się na współpracę z nami prosimy o zgłaszanie tego faktu telefonicznie albo bezpośrednio w najbliższym Biurze Obsługi Klienta. Kontakt telefoniczny oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej gaz.zabrze.pl.

Istnieje również możliwość powiadomienia Rzecznika Praw Konsumenta lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Z poważaniem

Mariusz Niestrój

Dyrektor Górnośląskiego Oddziału Handlowego w Zabrzu

 
Warsztaty - Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej Drukuj Email
piątek, 25 lipca 2014 09:44

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej – tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Warsztaty będą kontynuacją spotkań na temat partnerstw lokalnych, skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wpieranie nawiązania partnerstw międzyinstytucjonalnych oraz przybliżenie praktycznych aspektów efektywnego funkcjonowania partnerstw.

Warsztaty będą prowadzone przez trenera z firmy Far Beyond Bussiness, Pana Bartosza Kosińskiego. Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się warsztatów – we własnym zakresie.

Terminy warsztatów:

  • dla subregionu centralnego; 25-26 sierpnia 2014 r.
  • dla subregionu południowego: 27-28 sierpnia 2014 r.
  • dla subregionu zachodniego: 1-2 września 2014 r.
  • dla subregionu północnego: 3-4 września 2014 r.
Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby z danego subregionu, jednak nie wyklucza to zgłoszeń osób z innych subregionów niż wskazane. Grupy warsztatowe będą liczyły do 14 osób.

Zajęcia będą odbywać się w hotelu AROS w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej 51. W pierwszym dniu warsztaty będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15.

Szczegółowe informacje wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: http://rops-katowice.pl/aktualnosci/warsztaty-partnerstwo-lokalne-jako-otoczenie-ekonomii-spolecznej-tworzenie-partnerstw-miedzyinstytucjonalnych-i-miedzysektorowych-na-rzecz-podmiotow-ekonomii-spolecznej-rekrutacja

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87.
 
VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowcyh Drukuj Email
środa, 23 lipca 2014 09:37

Już we wrześniu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), największe święto organizacji pozarządowych w naszym kraju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ofip.eu

 
Ogłoszenie konsultacji w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów Drukuj Email
środa, 09 lipca 2014 15:01

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

OGŁASZAM KONSULTACJE
nad projektem

uchwały zmieniającej Uchwałę nr XI/45/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania miasta Pszów

Więcej…
 
Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej Drukuj Email
wtorek, 08 lipca 2014 13:38
Kampania ma na celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej ( m.in. w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem) oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
biznas5
galeria
bazylika
radio
kino
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.